MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE

În stabilirea şi redactarea VIZIUNII ŞI MISIUNII şcolii noastre am răspuns la următoarele întrebări:

MISiUNEA Şcolii:
A.  Componenta generală
            Şcoala este o etapă iniţială a educaţiei permanente,  promovează instrucţia şi educaţia conştientă, orientată spre formarea şi desăvârşirea propriei personalităţi, promovează principiul învăţării inovatoare, a autonomiei şi integrării.
            Şcoala este furnizor de servicii educaţionale în care elevul trebuie să fie permanent implicat în construirea propriului traseu de învăţare.

  B. Componenta locală
            Şcoala noastră promovează principiul „Şcoala aparţine comunităţii”, dorind să devină astfel o şcoală eficientă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, contribuind la dezvoltarea locală şi regională, bazându-ne pe ideea că într-o societate democratică fiecare învaţă de la fiecare.
            Şcoala noastră promovează principiul egalităţii şanselor, oferind şanse egale la educaţie tuturor copiilor, implicarea cetăţenilor comunei în actul educaţional, promovând valori educaţionale care dezvoltă spiritul civic, respectul reciproc în vederea unei bune convieţuiri.
 
C. Componentă pedagogică
            Dorim să creăm un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii noastre.
            Şcoala noastră îşi propune să promoveze programe educative variate prin folosirea unor strategii care fac trecerea de la „o şcoală pentru toţi” la „o şcoală pentru fiecare”.
Ne dorim creşterea calității actului instructiv-educativ prin realizarea unui învăţământ modern, deschis spre schimbare şi inovare,spre valorile autentic europene.
Şcoala noastră urmăreşte să-şi adapteze oferta educaţională la nevoile de dezvoltare a comunităţii, asigurând educaţia de bază prin dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor. Creşterea calităţii actului instructiv – educativ prin realizarea unui învăţământ modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.
Pentru realizarea MISIUNII propuse vom urmării în mod continuu şi constant:

Toate acestea trebuie să le armonizăm pentru îmbinarea interesului individual cu cel de grup pentru ca şcoala noastră să se impună ca un spaţiu de cultură, educaţie, libertate şi democraţie.